Dynamic DUO צמד מנצח

עיסקה משתלמת במיוחד לאנשי מקצוע עובדים בשטח.

קטגוריית צמד מנצח כוללת הנחה מובנית ברכישת צמד תיקי זוקה.

אינה משתתפת בכפל מבצעים.